Featured

Jak zmienić uprawnieninia CHMOD dla plików i folderów na serwerze

Zmiana dla wszystkich katalogów/folderów w katalogu, w którym się obecnie znajdujemy:

find . -type d -print0 | xargs -0 -n 1 chmod -v 755

Zmiana dla wszystkich plików w katalogu, w którym się obecnie znajdujemy:

find . -type f -print0 | xargs -0 -n 1 chmod -v 644

Uprawnienia zmieniamy za pomocą terminala SSH (wcześniej odblokowany dostęp na serwerze). Obsługujący program np. Putty.